Σ-group
юридические услуги для граждан
Услуги
Блог
О нас
Практика
Контакты
Профессиональное оказание юридических услуг
 • Защита прав автолюбителей, потребителей
 • Решение семейных, жилищные, трудовых споров
 • Финансовый юрист
 • Исполнительное производство
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Юридические услуги
Защита прав автолюбителей
 • Споры с автосалонами
 • Административные дела
 • Споры со страховыми
 • Навязанные доп. услуги
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Защита прав потребителей
 • Некачественный товар
 • Некачественные услуги
 • Споры с тур операторами
 • Кредитный юрист
 • Некачественные юридический услуги
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Семейные дела
 • Развод
 • Алименты
 • Дети
 • Установление оспаривание отцовства
 • Лишение родительских прав
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Жилищные споры
 • Залив квартиры
 • Вселение/выселение
 • Защита прав при приватизации
 • Споры с УК
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Трудовые споры
 • Зарплата
 • Незаконное увольнение
 • Понуждение к увольнению
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Финансовый юрист
 • Взыскание по договору займа
 • Возврат денег от брокера
 • Взыскание с кпк
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Исполнительное производство
 • Исполнительное производство
 • Действие/бездействие приставов
 • Незаконное списание приставами денег
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
БЛОГ
  О НАС
  Имя Фамилия
  Должность
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  Имя Фамилия
  Должность
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  Имя Фамилия
  Должность
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  Имя Фамилия
  Должность
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  Made on
  Tilda